Loại phòng

Phòng 4 người nhìn ra vườn

Phòng 4 người nhìn ra vườn

Phòng giường đôi

Phòng giường đôi

Phong suite gia dinh

Phong suite gia dinh

Phòng 4 người

Phòng 4 người

Phòng ngủ tập thể 6 nguoi – Giá chỉ từ 70k

Phòng ngủ tập thể 6 nguoi – Giá chỉ từ 70k

Phòng gỗ thông Đà lạt với phòng tắm bên ngoài

Phòng gỗ thông Đà lạt với phòng tắm bên ngoài

Phòng đôi tiết kiệm với phòng tắm chung

Phòng đôi tiết kiệm với phòng tắm chung

Phòng Giường Đôi Lớn

Phòng Giường Đôi Lớn

Phòng Giường đôi nhìn ra vườn

Phòng Giường đôi nhìn ra vườn

Giường tầng VIP 8 gường ở Phòng ngủ tập thể của nam và phòng của nữ – Giá chỉ từ 89.000vnd

Giường tầng VIP 8 gường ở Phòng ngủ tập thể của nam và phòng của nữ – Giá chỉ từ 89.000vnd