Loại phòng

Phòng 4 người vói phòng tắm bên ngoài

Phòng 4 người vói phòng tắm bên ngoài

Phòng ngủ tập thể dành cho nữ – Giá chỉ từ 89k

Phòng ngủ tập thể dành cho nữ – Giá chỉ từ 89k

Phòng gỗ thông Đà lạt với phòng tắm bên ngoài

Phòng gỗ thông Đà lạt với phòng tắm bên ngoài

Phòng đôi tiết kiệm với phòng tắm chung

Phòng đôi tiết kiệm với phòng tắm chung

Phòng gỗ thông Đà lạt, phòng tắm chung

Phòng Giường Đôi

Phòng Giường Đôi

Phòng Giường đôi nhìn ra vườn

Phòng Giường đôi nhìn ra vườn

Giường tầng ở Phòng ngủ tập thể của nam và phòng của nữ – Giá chỉ từ 89.000vnd

Giường tầng ở Phòng ngủ tập thể của nam và phòng của nữ – Giá chỉ từ 89.000vnd

Phòng có Giường cỡ King

Phòng có Giường cỡ King

Phòng 4 người

Phòng 4 người

12