Liên hệ

Địa chỉ : 11 Lương Thế Vinh, Phường 3, Đà Lạt, Việt Nam

 11 Luong The Vinh Street, Ward 3, Đà Lạt, Việt Nam

Telephone number 02633821727;  0989938697

Email: redhouse.11dalat@gmail.com