Các dịch vụ tại Khách sạn

SERVICES AT THE REDHOUSE PACKBACKER HOSTEL

Các dịch vụ tại khách sạn Redhouse

  1. Motorcycles for rent
  2. Laundry service : 30K / Kilogams

Giặt đồ

  1. Dry clothes : 50K/ Kilogams

Sấy khô quần áo  

  1. Tour in the inner city                             :180K – 260K/ person                                 

          Tour trong nội thành

  1. Tour Canyoning

– Mini Option                                              : 45$

– Full Option                                               : 72$

  1. Bus From Đa lat- Mui Ne/Nha Trang/ HCMC

Đặt vé xe Bus du lịch theo tuyến  ,

  1. Taxi Airport, all day ( cheap price)
  2. Đa lat Map : 20K

 

Tin Liên Quan